ogrzewanie w domu

Krok 16. Rozprowadź instalację grzewczą

Każdy, kto buduje własny dom musi w pewnym momencie poprowadzić instalacje wewnętrzne ogrzewania. Aby dokonać tego prawidłowo, musi zastosować kilka zasad.

Wewnętrzne instalacje grzewcze w budynkach składają się z: pionów rozdzielczych (poziomów), przewodów pionowych (pionów) i odgałęzień wraz z odprowadzeniami do grzejników. Rury należy umieszczać tak, aby możliwy był dostęp do armatury.

Przewody instalacji grzewczych zazwyczaj przebiegają równolegle bądź prostopadle do ścian oraz stropów. Przejścia rur powinno się wyposażyć w specjalne tuleje ochronne, które zabezpieczą je przed korozją, a w przyszłości ułatwią wymianę zużytych części instalacji. Tuleje należy w sposób trwały osadzić w przegrodzie budowlanej, zaś przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się, niepowodującym korozji i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. W tulejach nie należy umieszczać żadnego połączenia przewodu.

Instalacje wewnętrzne ogrzewania powinno prowadzić się po jak najkrótszych trasach, bez załamań czy kolizji z innymi instalacjami. Ich przebieg musi zapewniać właściwą kompensację wydłużeń cieplnych, a także możliwość wykonania izolacji cieplnej oraz zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Możliwości poprowadzenia instalacji grzewczej w domu:

  • poprowadzenie w bruzdach ściennych,
  • poprowadzenie natynkowe (po wierzchu ścian oraz przegród budowlanych),
  • rozprowadzenie w szlichcie podłogowej,
  • rozprowadzenie w pionowych szachtach oraz kanałach ściennych.

Ponadto przewody instalacji grzewczej mogą być też układane w specjalnych listwach przypodłogowych.

 

«
»Dodaj komentarz