ogród

Krok 21. Uporządkuj ogród

Zaprojektowanie i uporządkowanie ogrodu, a także planowanie przestrzeni wokół domu jest niemniej ważne jak cała budowa domu. Należy pamiętać o tym, że ogród to niejako przedłużenie domu, a sam dom jest jego nieodłączną częścią.

O otoczeniu wymarzonych czterech kątów należy pomyśleć już przy projektowaniu całości domu. Warto zabezpieczyć istniejące na działce krzewy i drzewa  oraz sam teren przed rozpoczęciem budowy i zdjąć warstwę żyznej gleby z działki pod budowę domu, tarasu i podjazdu. Tę ziemię można będzie potem wykorzystać do utworzenia ogrodu.

Zakładanie ogrodu już po wybudowaniu domu wymaga usunięcia wszelkich pozostałości po budowie, chwastów i śmieci. Jeżeli posiadasz większą działkę, to dobrze zaorać ją na głębokość 15 cm, a następnie wyciągnąć rozłogi chwastów za pomocą brony. Niewielką działkę można przekopać glebogryzarką albo szpadlem i własnoręcznie usunąć chwasty.

Podczas projektowania ogrodu warto zaplanować elementy małej architektury (np. altana, podziemne instalacje). Następnie w zaplanowanych miejscach należy usypać pagórki, wykopać nieckę oczka wodnego i zniwelować teren. Nie wolno mieszać nieurodzajnego podglebia z próchnicą. Żyzną wierzchnią warstwę gleby rozkładaj tam, gdzie zamierzasz posadzić rośliny. Już po ukształtowaniu terenu można zacząć wyznaczać drogi i place, a na końcu zamontować system nawadniający (najlepiej automatyczny). Trawnik powinno się zakładać wiosną lub pod koniec sierpnia. Aby jak najbardziej naturalnie wpisać się w krajobraz, należy stworzyć osnowę kompozycji naszego ogrodu z rodzimych gatunków roślin oraz zgodnie z panującymi na działce warunkami.

Pamiętaj, iż zanim przystąpisz do prac ogrodowych i ziemnych, musisz dokładnie oczyścić teren naszej posesji z resztek gruzu, styropianu oraz innych śmieci, nagromadzonych w czasie prac budowlanych. Nie należy także zakopywać śmieci na terenie posesji, gdyż butwienie elementów oraz procesy erozyjne mogą powodować m.in. późniejsze zapadanie się gruntu.

 

«
»Dodaj komentarz