pozwolenie na budowę

Krok 3. Uzyskaj pozwolenie na budowę

Własny dom można wybudować wyłącznie na podstawie wydanego prawomocnie pozwolenia na budowę. Uzyskać je może osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Musi ona złożyć odpowiedni wniosek wraz z całym kompletem wymaganych dokumentów.

Zanim jednak się go złoży, konieczne jest:

  • uzyskanie niezbędnych Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, wydawanych przez Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego danego Urzędu Miasta bądź Gminy,
  • wykonanie przez uprawnionego do tego geodetę aktualnej sytuacyjno-wysokościowej mapy w skali 1:500, która będzie przeznaczona do celów projektowych,
  • zlecenie wykonania projektu naszego indywidualnego domu lub kupienie gotowego projektu domu, a także zlecenie wykonania jego adaptacji (dostosowanie go do istniejących warunków terenowych),
  • uzyskanie odpowiednich Warunków Technicznych dostawy mediów (energii, wody i gazu),
  • wykonanie opinii geologicznej,
  • uzyskanie w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej odpowiednich uzgodnień (projekty przyłączy gazu, wody, kanalizacji i energii elektrycznej),
  • uzyskanie decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się z wyżej wymienionymi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami oraz dołącza się do tego oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane. Składa się go, zgodnie z art.82 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego,  do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub wojewody, a następnie rozpatruje w ciągu 65 dni. Po 14 dniach od dostarczenia pozwolenia na budowę decyzja organu staje się prawomocna. Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ważna bezterminowo (budowa ciągła) bądź też w ciągu okresu trzech lat (bez rozpoczęcia robót) lub dłużej niż trzy lata (w przypadku przerwanej budowy).

 

«
»Dodaj komentarz