geodeta

Krok 4. Przeprowadź konsultacje z geodetą

Nie można postawić domu bez konsultacji z geodetą, z którym współpraca powinna trwać przez wszystkie etapy budowy.

Do pierwszego spotkania z geodetą powinno dojść już przy wyborze bądź zakupie działki budowlanej lub tuż po spotkaniu z architektem oraz ustaleniu tego, jakie dodatkowe informacje będą mu potrzebne do celów projektowych. Mapa zrobiona przez geodetę musi zawierać ważne dla architekta szczegóły, gdyż na jej podstawie zostanie wykonany projekt zagospodarowania działki, potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Pomiary geodezyjne najlepiej zrobić jeszcze przed wyborem projektu. Druga konsultacja z geodetą powinna nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. Wówczas musi on wytyczyć granice na działce, gdzie powinien sytuować się budynek.

Zanim spotkasz się z geodetą, powinieneś poznać numer Twojej działki budowlanej, którą wskażesz wybranemu specjaliście, a także ustalić z architektem to, jakie informacje mają znaleźć się na mapie stworzonej przez geodetę.

Do głównych zadań geodety należą:

  • Precyzyjne określenie granic działki, które tworzy na podstawie informacji podanych w miejscowym planie zagospodarowania terenu – wykonywana przez niego mapa sytuacyjno-wysokościowa służy celom projektowym i jest wymaganym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. Należy ją dołączyć do dokumentacji po dwu- lub trzytygodniowym okresie czekania na nią. Wytyczenie miejsca dla budynku wykonuje się po to, aby ekipa budowlana miała dokładne informacje o tym, w którym miejscu powinien stać dom.
  • Naniesienie na mapę budynku wraz ze wszystkimi przyłączami gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi i energetycznymi, a tym samym – ocena warunków gruntowo-wodnych.
  • Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych i wpisanie ich do dziennika budowy.

Nabywca działki budowlanej powinien sprawdzić, czy wybrany przez niego ekspert posiada wszystkie uprawnienia oraz numer licencji, albowiem tylko pomiary takiego geodety będą akceptowalne prawnie.

 

«
»Dodaj komentarz