budowa domu koszt

Krok 7. Przygotuj kosztorys budowy

Kosztorys budowlany potrzebny jest do oszacowania przybliżonych kosztów realizacji inwestycji budowlanej i stanowi dokument obrazujący poszczególne etapy budowy. Często musi on być dostarczony do banku w celu sprawdzenia wykazu prac wykonywanych przez klienta, ich terminach i ilości potrzebnych na nie pieniędzy. Należy pamiętać, że każdy bank stosuje własne formularze i lepiej jest wcześniej pobrać odpowiedni druk potrzebny np. do wniosku kredytowego. Warto również uwzględnić to, że niektóre banki wymagają potwierdzenia sporządzonego przez przyszłego kredytobiorcę kosztorysu podpisem osoby, posiadającej uprawnienia budowlane.

Kosztorys budowy jest szczegółową wyceną wszystkich poszczególnych robót. Wymienia się je w postaci spisu i kosztów koniecznych do ich wykonania, rozbitych na koszty robocizny, materiałów oraz sprzętów.

Zanim zaczniesz sporządzać kosztorys lepiej jest wcześniej rozpisać szacunkowe koszty, opierając się np. na przeglądarkach internetowych.

Co powinno się uwzględnić tworząc kosztorys budowlany?

  • przedmiar robót (opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania i podstaw do ustalania ich cen),
  • dokumentację projektową (opisy, rysunki niezbędne do realizacji robót budowlanych),
  • ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu,
  • założenia wyjściowe do kosztorysowania, które ustalił zamawiający (dane techniczne, technologiczne i organizacyjne),
  • jednostkowe nakłady rzeczowe,
  • przepisy prawne

Wszelkie opisy zaprezentowane w kosztorysie muszą być jasne i czytelne. Strona tytułowa powinna zawierać m.in. nazwę przedmiotu kosztorysowania i lokalizację budowy, datę opracowania kosztorysu, wartość kosztorysową robót i nazwę jednostki wykonującą roboty. Kolejnymi elementami składającymi się na kosztorys są: ogólna charakterystyka obiektu, przedmiar robót, kalkulacja kosztów, tabela wartości kosztorysowych robót, wycena wartości nakładów rzeczowych, plan zużycia czynników produkcji i okres realizacji zadań.

 

«
»Dodaj komentarz