plac budowy

Krok 8. Przygotuj plac budowy

Po żmudnym i długim oczekiwaniu na pozwolenia na budowę można przystąpić do przygotowania placu budowy. Aby budowa wymarzonego domu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń, trzeba wykonać kilka czynności.

  1. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć parcelę do budowy domu. Najczęściej stosuje się do tego ogrodzenie stałe z tymczasowymi zabezpieczeniami od strony ulicy, które łatwo zdemontować i umożliwić ruch ciężkiego sprzętu i dostaw materiałów. Ogrodzenie powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 1,5 m. Na nim należy umieść żółta tablicę informacyjną z zawartą na niej informacjami dotyczącymi inwestora, wykonawcy, osoby nadzorującej budowę, rodzaju inwestycji. Powinno się na niej zamieść również numer pozwolenia na budowę.
  2. Następnie dobrze jest zapewnić właściwy dojazd na plac budowy. Bez możliwości dotarcia ciężkiego sprzętu na plac budowy dalsze prace nie będą mogły postępować. W przypadku słabej nośności gruntu powinno się utwardzić drogę przy pomocy płyt betonowych lub betonowego kruszywa.
  3. Nie wolno zapominać o dostawie mediów dla ekipy budowlanej. Robotnicy będą musieli korzystać z prądu, gazu, wody i kanalizacji. Wszystkie te media muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie działki jeszcze przed przybyciem ekipy. W przypadku przedłużających się formalności w urzędach, warto rozważyć niezależne źródło mediów.

Parcela do budowy domu to nie tylko miejsce prowadzenia konkretnych prac, ale także skład materiałów i narzędzi. W związku z tym niezbędne jest właściwe rozplanowanie miejsca do magazynowania większej ilości materiałów budowlanych, pakamery, szopy czy też wynajętego kontenera budowlanego.

Warto również:

  • rozbroić działkę,
  • wyznaczyć punkty geodezyjne,
  • przeprowadzić badania geotechniczne,
  • wyrównać teren,
  • skosić lub zlikwidować roślinność.

Jeśli masz więc działkę pod budowę domu wszelkie prace możesz rozpocząć po 7 dniach od daty złożenia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

«
»Dodaj komentarz