budowa fundamentów

Krok 9. Rozpocznij budowę fundamentów

Po wybraniu i zakupie idealnej działki, otrzymaniu projektu naszego wymarzonego domu, a także dopełnieniu wszelkich formalności, czas na budowę fundamentów. Zanim postawimy budynek, który sprosta naszym wszelkim oczekiwaniom, należy wykonać kilka niezbędnych prac.

Budowę fundamentów warto zacząć od wykonania obrysu fundamentów na podstawie zaznaczonych przez geodetę punktów orientacyjnych. Tzw. fundamenty drutowe lub sznurkowe stanowią linię zaznaczoną przez geodetę za pomocą drutu lub sznurka. Potem wykonuje się wykopy, których głębokość ustalono w projekcie budowlanym. Przy dokonywaniu tej czynności warto zwrócić uwagę m.in. na nośność gruntów, podpiwniczenie, poziom występowania wód gruntowych, strefę przemarzania czy posadowienie budynków przylegających.

Po wykonaniu wykopów przechodzi się do zbrojenia z prętów stalowych i deskowania pod ławy. Kiedy zbrojenie zostanie umieszczone w wykopie, należy wówczas wypełnić ławy betonem klasy C16/20 lub C12/15, a następnie wyrównać powierzchnię.

Kolejnym etapem budowy fundamentów jest wykonanie ścian, czyli wysokościowego punktu odniesienia dla poziomu posadowienia budynku. Przed dokonaniem tej czynności należy szczegółowo zaplanować oraz zabezpieczyć miejsca doprowadzania do budynku rozmaitych instalacji. Ściany fundamentów mogą być wykonane z betonu towarowego (ściany monolityczne), z bloczków betonowych bądź też z keramzytobetonowych oraz z ceramicznej cegły pełnej (ściany murowane) czy z bloczków betonowych lub z keramzytobetonu (ściany z pustaków zasypowych).

Ostatnim stadium budowy fundamentów, już po postawieniu ścian i podstaw komina, jest zasypanie wykopu i zabezpieczenie fundamentów emulsją asfaltowo-kauczukową. Potem można przystąpić do układania instalacji podpodłogowych (kanalizacyjnej i wodociągowej) i przeciwwilgociowej.

 

«
»Dodaj komentarz